Honung

 

Våren 2018 köpte vi två bisamhällen, som snabbt blev fler.

Då det är vårt första år med bin är honungsskörden begränsad med hopp om att kunna sälja honung framöver.

Share this:
Top